Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

Pobierz rozdział w PDF

 

Rozdział niniejszy zawiera kilka różnych inwokacji i wezwań do świętego Mikołaja. Ich cechą wspólną jest litanijny charakter: powtarza się w nich albo krótkie wezwanie, albo dłuższą sekwencję z prośbą o orędownictwo.

3.1. Święty Mikołaju, patronie drogi nasz, * módl się za nami w każdy życia czas. * Święty Mikołaju, patronie naszych codziennych spraw, * prowadź nas jasną drogą aż do niebieskich bram. * Święty Mikołaju, biskupie, proś za nas, * aby był Bóg łaskaw dla nas; * aby się nad nami zlitował * i od zguby nas wyratował.

Patronie nasz przemożny ― Święty Mikołaju, patronie drogi nasz…
Któremu Pan Bóg błogosławił,
Znany na całym świecie,
Z dobroci swojej słynący,
Ku ludzkim skłaniający się potrzebom,
Każdego wysłuchujący,
Nasz dostojny opiekunie,
Co cudami z dawna lud swój darzysz,
Boga proś za nami.

3.2. Za wstawiennictwem świętego Mikołaja, biskupa i wyznawcy, złączmy się w modlitwie do Boga w Trójcy Świętej jedynego:

¾      Za Kościół święty, powszechny i apostolski, aby, jak święty Mikołaj, budował upragnioną jedność. Ciebie prosimy ― wysłuchaj nas, Panie.

¾      O zgodę między ludźmi, aby umieli, jak święty Mikołaj, wyłącznie kochać i żyć w pokoju. Ciebie prosimy…

¾      Za wszystkich błądzących i stojących z dala od wspólnoty Kościoła, aby za przyczyną świętego Mikołaja wrócili do Boga. Ciebie prosimy…

¾      Za opuszczonych i cierpiących, chorych i umierających, by przy pomocy świętego Mikołaja Bóg im dopomagał i ich wspierał. Ciebie prosimy…

¾      Za ojców i matki, aby w wychowywaniu dzieci święty Mikołaj wypraszał im bezustannie łaskę wzmocnienia sił oraz pokrzepienia ducha. Ciebie prosimy…

¾   Za dzieci i młodzież, aby w osobie świętego Mikołaja znaleźli niezawodnego wspomożyciela. Ciebie prosimy…

¾   Za drogich naszych zmarłych, aby dzięki orędownictwu świętego Mikołaja znaleźli się w królestwie niebieskim. Ciebie prosimy…

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, przez dobrego patrona naszego Mikołaja i za nas samych:

¾      Abyś mieszkania nasze, przez przyczynę świętego Mikołaja, siedliskiem Twojej miłości i Twego pokoju uczynić raczył. Ciebie prosimy…

¾      Abyś nam, przez świętego Mikołaja, właściwą drogę życia wskazywał. Ciebie prosimy…

¾      Abyś nad nami, przez przyczynę świętego Mikołaja, czuwać raczył. Ciebie prosimy…

¾      Abyś spośród nas wzbudził gorliwych naśladowców dobroci świętego Mikołaja. Ciebie prosimy…

¾      Abyś modlitwy nasze i śpiew nasz ku czci świętego biskupa Mikołaja usłyszeć i przyjąć chciał. Ciebie prosimy…

Módlmy się: Wszechmogący nasz Boże, pokornie prosimy, † udziel nam, abyśmy o cokolwiek przez wstawiennictwo świętego Mikołaja u Twego majestatu błagamy, * za jego zasługami otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3.3. Święty Mikołaju, doskonały naśladowco Chrystusa Panamódl się za nami,
Wzorze miłości Bożej,
Miłością bliźniego przepełniony,
Opiekunie ubogich,
Dobrodzieju potrzebujących,
Przyjacielu dzieci,
Przykładzie dobroci,
Nasz orędowniku u Pana Boga.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju!

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Prowadzący: Módlmy się: Boże, Ty wsławiłeś świętego Mikołaja, biskupa, licznymi cudami; † spraw, abyśmy za jego przykładem przezwyciężali nasze samolubstwo * i zawsze byli otwarci na potrzeby bliźnich. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

3.4. Naszym świętym gospodarzem

biskup Mikołaj, wyznawca.

Wysoko ponad ołtarzem

czuwa żeglarzy wybawca.

Niechaj zabrzmi cześć i chwała

tobie, święty Mikołaju.

Niech opieka Twoja trwała

zaprowadzi nas do raju.

 

Święty Mikołaju, możny patronie świątyni naszej ― chwalimy cię, oręduj za nami,

Święty Mikołaju, czujny opiekunie rodzin naszych,

Święty Mikołaju, wielki przyjacielu dzieci,

Święty Mikołaju, sławny obrońco panieńskiej godności,

Święty Mikołaju, wybawco niewolą uciśnionych,

Święty Mikołaju, dobrotliwy patronie młodzieży i żeglarzy.

 

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju!

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Prowadzący: Módlmy się: Miłosierny Boże, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo świętego Mikołaja, biskupa, † czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, * abyśmy bez przeszkód szli drogą wiodącą do zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

3.5. Czuwa święty Mikołaj, * patron dobrych serc. * Tutaj święty Mikołaj * ojcem dla nas jest.

Nad tą ziemią, gdzie łany zbóż,
łąki, lasy i wiatru szum ― Czuwa święty Mikołaj…

Tu ludzie od wieków ślą
modły przed Boga Ojca tron ― Czuwa święty Mikołaj…

Bo on sam dobre serce ma
i trudne człowiecze losy zna ― Czuwa święty Mikołaj…

Gdy podnosisz nań oczy swe
do modlitwy skłoń serce swe ― Czuwa święty Mikołaj…