Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

                                       

 

 

 

 

 

025 Fotor          PORZĄDEK  

                             NABOŻEŃSTW

230px-Kedzierzyn Mikolaja Fotor

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

W naszym kościele może przebywać tylko 45 osób na Liturgii. Należy mieć zakryte usta i nos w czasie przebywania w kościele. 

 

22.11.2020 R. Niedziela - Uroczystość Chrystusa Króla.

600 Za † Józefa Duda.

730 Za † Krystynę Pańków w dniu 75 r. ur.

900 Za † brata Antoniego Jasny w 11 r. śm., † Janinę i Jana Kusio, † rodziców Michalinę i Jana Jasny oraz † z pokrewieństwa.

1030 Za † rodziców Martę i Alojzego Szafarczyk, † Karola Cibis i † z pokrewieństwa.

1200 Suma: 1. Dziękczynna w intencji Wiktorii Roguli z okazji 18 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. B. i opiekę MB i Dary Ducha Świętego.

2. W intencji Kolejarzy za wstawiennictwem św. Katarzyny.

1600 Za † rodziców Małgorzatę i Konrada Szwan, † brata Ewalda Szwan i † całe pokrewieństwo.

1700 Nieszpory.

1900 Za † męża, rodziców, teściów, † z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

23.11.2020 r. Poniedziałek - Dzień powszedni.

630 Za † Józefa Duda.

800 1. W intencji ks. Tomasza z okazji r. ur. z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł.B. w dalszej posłudze kapłańskiej.

2. Za † rodziców Józefę i Wincentego, † braci Jana, Tadeusza, Stefana Boguckich oraz † teściów Jana, Juliannę, Stanisławę Wiśniewskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

1830 1. Za † Waldemara Jęczmiennego - od sąsiadów.

2. Za † sąsiada Władysława Piróg.

24.11.2020 r. Wtorek - św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.

630 Za † Józefa Duda.

800 1. W intencji Alicji z prośbą o pomyślny przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia.

2. Za † Romana Michalskiego w 30 dzień po śm. i † Wiktora Silwanowicz w r. śm.

1830 1. Za † rodziców Jadwigę i Jana Pieczko, † męża i ojca Jerzego Migocz, † teściów Agnieszkę i Leona, szwagra Alfonsa, † szwagierkę Elżbietę i † pokrewieństwo Pieczko i Migocz.

2. Za † Stanisława Stanek - od koleżanki Marii Król.

25.11.2020 r. Środa -Dzień powszedni.

630 Za † męża, ojca i dziadka Jana Potempa, † rodziców z obu stron i † z pokrewieństwa z obu stron.

800 1. Za † Józefa Duda.

2. Za † Stanisława Stanek od chrześniaka Piotra Stanek.

1830 W intencji Ewy z okazji imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. B. i opiekę MB.

26.11.2020 r. Czwartek - Dzień powszedni.

630 Za † Józefa Duda.

800 1. Za † ojca chrzestnego Jana Łopata.

2. Za † Zdzisława Stankiewicz w 30 dzień po śm.

1830 1. Za † syna Piotra, wnuczkę Iwonę, † rodziców z obu stron.

2. Za † mamę, babcię Genowefę Bernacką w 30 dzień po śm.

27.11.2020 r. Piątek - Dzień powszedni.

630 Za † Józefa Duda.

800 Za † rodziców Anielę i Filipa Szpank, bratanka Wojciecha, bratową Urszulę, szwagra Józefa, teściów Stanisława i Halinę.

1830 1. Za † rodziców Marię i Wilhelma, syna Józefa, córkę Elżbietę, † starzyków, † z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za † męża, ojca i dziadka Wiktora Sztukę w 22 r. śm., † rodziców z obu stron oraz † Mariana, Julię, Halinę, Augustyna, Ryszarda, Ewę, Patrycję, Adelę.

 

28..2020 r. Sobota - Dzień powszedni.

630 Za † Józefa Mikutel od Marii Kądzioła z rodziną.

800 1. Za † Józefa Duda.

2. Za † Feliksę Osyda w r. śm. oraz † męża i rodziców z obu stron.

1830 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o bł. B., opiekę MB i zdrowie w intencji Juliana Wielgus z okazji 90 r. ur.

 

29.11.2020 - Niedziela - I Adwentu.

600 Za † Józefa Duda.

730 Za † rodziców Krystynę i Franciszka Boreckich, v dziadków Stefanię i Juliana Boreckich, Emilię i Jana Schwarz, † z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

900 Za † rodziców Hildegardę i Wacława Kaczmarczyk i brata Zygmunta.

1030 Za † mamę Janinę Kierepka i † z rodziny Kierepka, Szabat i Kuczak.

1200 Suma: Za † męża, ojca i dziadka Bronisława Kordek w r. śm., † rodziców Genowefę i Bolesława Gajda, teściów Marię i Andrzeja, siostrę Jadwigę oraz † z rodziny.

błogosławieństwo rocznych dzieci: Mateusz Kłosowski, Aleksandra Budnik, Wojciech Matuszek.

1600 Za † męża i ojca Franciszka Gajowego w r. ur., † rodziców Stanisława i Karolinę, siostrę i szwagra, † dziadków z obu stron, teściów i † z pokrewieństwa, † Gerarda Koleczko i dusze w czyśćcu cierpiące.

1700 Nieszpory.

1900 Za † Mariannę Macińską.