Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

                                       

 

 

 

 

 

025 Fotor          PORZĄDEK  

                             NABOŻEŃSTW

230px-Kedzierzyn Mikolaja Fotor

 

                      

 

 

 

   

 

 

 

20.06.2021 R. Niedziela - XII zwykła.

600 Za † Emilię Duda.

730 W intencji syna Wojciecha w kolejną r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. B., zdrowie i opiekę MB.

900 Za † męża i ojca Józefa Grześkiewicza w 34 r. śm., † synów Marka i Krzysztofa oraz † rodziców Annę i Jana Wójcików, teściów Adama i Katarzynę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

1030 Za † męża, ojca i dziadka Alfreda Zmuda, † teściów Weronikę i Józefa oraz † z rodziny.

1200 Suma: Za † rodziców Krystynę i Józefa Owczarek w r. śm., † z pokrewieństwa z obu stron.

1330 w języku niemieckim (Krahl).

1600 Z okazji ur. Kazimiery i Henryka Kucharskich, córki Joanny i wnuka Pawła, dziękczynna z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę MB, bł. B. na dalsze lata.

1700 Nabożeństwo do NSPJ.

1900 Za † Genowefę Pańko.

 

21.06.2021 r. Poniedziałek -NMP Opolskiej.

630 Za † Zdzisława Janickiego od Barbary i Stanisława Gawrońskich.

800 Za † Emilię Duda.

1830 1. Za † tatę Wilhelma w 19 r. śm. i za † mamę Helenę Błaszko w 3 r. śm. oraz † z pokrewieństwa z obu stron.

2. Za † rodziców Teresę i Jana Fojcik, Cecylię i Eugeniusza Dziubek oraz † z pokrewieństwa z obu stron.

 

22.06.2021 r. Wtorek -Dzień powszedni.

630 Za † męża, ojca, dziadka Stefana Czerwińskiego w 59 r. śm., † pokrewieństwo i rodziców z obu stron, † brata i dusze w czyśćcu cierpiące.

800 Do Miłosierdzia Bożego za † Marię Koziura, jej †  męża, †  teściów, †  żonę, †  krewnych i znajomych, †  synową Brygidę prosząc dla nich o dar nieba.

1830 Za † Emilię Duda.

 

23.06.2021 r. Środa -Dzień powszedni.

630 Za † Emilię Duda.

800 Za † rodziców Janinę i Leonarda, teściów Janinę i Witolda, szwagrów Jerzego i Krystiana oraz wszystkich † z pokrewieństwa.

1830 1. Do Bożej Opatrzności i MBNP w intencji Mieczysława Prysak w 90 r. ur. o zdrowie i bł. B. dla całej rodziny.

2. Za † męża i ojca Franciszka Gajowego w 10 r. śm., † rodziców Stanisława i Karolinę, siostrę i szwagra, † dziadków z obu stron, † teściów, † z pokrewieństwa i † Gerarda Koleczko oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

24.06.2021 r. Czwartek - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

630 Za † Ewę Menzel w 1 r. sm. oraz † rodziców Annę i Rudolfa Menzel i † syna Tomasza.

800 Za † Emilię Duda.

1830 1. Za † braci Jana i Ryszarda Siwak oraz † bratową Teresę.

2. Za † Zenobię Góral w 1 r. śm.

 

25.06.2021 r. Piątek -Dzień powszedni.

630 Za † mamę w r. śm., † ojca Piotra, † rodziców chrzestnych, syna Marka, brata Mieczysława i † z pokrewieństwa z obu stron.

800 Do opatrzności Bożej w intencji męża, ojca i dziadka Pawła, wnuka Pawła z racji r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. B., opiekę MB na dalsze lata dla nich i całej rodziny.

1830 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. B. dla całej rodziny.

2. Za † Emilię Duda.

 

26.06.2021 r. Sobota -Dzień powszedni.

630 Za † Emilię Duda.

800 Za † Henryka Swaczynę jego rodziców, babcię, † chrzestną matkę, † Marię Keller i jej rodziców Józefa i Stanisławę Kaczmarczyk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

1830 1. Do Opatrzności Bożej i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. B.dla Marii i Jana Barnuś.

2. Za † rodziców Władysława i Michalinę Siwak.

 

27.06.2021 R. Niedziela - XIII zwykła.

600 Za † Emilię Duda.

730 Za † rodziców Jana, Teresę i Jana.

900 Za † rodziców Anielę i Filipa Szpank, brata Henryka, siostrę Marię, bratanków Wojciecha i Roberta, bratową Urszulę i szwagra Józefa.

1030 Za † Władysława Janik, siostrę Elżbietę, córkę Renatę oraz jej męża, ziostrę Janinę, syna Adama i † męża Janusza oraz † z rodziny Dobosz.

1200 Suma: Za † męża i ojca Władysława Rypel jego braci Stanisława i Henryka, rodziców Stefanię i Władysława, ojczyma Jana i wszystkich † z rodziny.  

1600 Za † żonę, matkę, babcię i prababcię Janinę Piotrowską, męża, ojca i dziadka Marka Mizaka oraz † rodziców z obu stron.

1700 Nabożeństwo do NSPJ.

1900 Za † męża Henryka Paras w 2 r. śm. oraz † rodziców Bronisława i Mariannę.