Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

                                       

 

 

 

 

 

025 Fotor          PORZĄDEK  

                             NABOŻEŃSTW

230px-Kedzierzyn Mikolaja Fotor

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 29.03.2020 - V  NIEDZIELA Wielkiego Postu.

600 Za † męża Ludwika Pietrzyńskiego.

730 Za † rodziców Elżbietę i Władysława Fros, † brata i najbliższych z rodziny, aby Pan Bóg przyjął ich do grona zbawionych.

900 Za † mamę Helenę Białas w 2 r. śm., † ojca Alfreda, † teściów Helenę i Józefa Ostaleckich oraz za † dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030 Za † Stefana Grzybowskiego w 15 r. śm.

1200 Suma: - Za † rodziców Antoninę i Józefa Michalskich, dziadków Michalskich i Kumanowskich oraz wszystkich † z rodziny Kuchanowskich i Michalskich.

- błogosławieństwo rocznego dziecka: Alicja Grzesista.

1600 Za † męża Gintera Zachód w 10 r. śm., † syna Waldka, † rodziców z obu stron i † z pokrewieństwa.

1900 Za † męża, ojca i dziadka Henryka Sieja w 21 r. śm., † rodziców i teściów oraz † pokrewieństwo z obu stron.

30.03.2020 r. Poniedziałek -Dzień powszedni.

630 Za † męża Ludwika Pietrzyńskiego.

800 1. Dziękczynna w intencji Krystyny i Bronisława Atamańczuk z okazji 50 r. ślubu z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. B. oraz dalszą opiekę MB.

2. Dziękczynna w intencji córki Aleksandry z okazji 47 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. B., opiekę MB i Dary Ducha Świętego na każdy dzień oraz o bł. B. dla całej rodziny oraz o zdrowie dla syna Adama z okazji 52 r. ur.

1830     Za † mamę i babcię w 3 r. śm. Janiny Mikusiak, † ojca i dziadka Władysława Mikusiak, v syna Adama Wilkoń, † z rodziny Irzyk, Julię i Walentego oraz † z pokrewieństwa z obu stron.

31.03.2020 r. Wtorek - Dzień powszedni.

630 Za † męża Ludwika Pietrzyńskiego.

800 1. Za † męża Jerzego Niebój w 3 r. śm. i † syna Zygmunta, † rodziców z obu stron oraz † brata Alfonsa.

2. Za † Czesławę i Pawła Żeromskich, † Stefanię i Juliana Rawskich oraz † krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

1830 Za † męża Tadeusza Dudka i za † rodziców z obu stron.

01.04.2020 r. Środa - Dzień powszedni.

630 Za † męża Ludwika Pietrzyńskiego.

800 1. Za † Genowefę Sitarz od Tadeusza z rodziną.

2. O zdrowie i bł. B. dla Jolanty i bł. B. w rodzinie.

1830 1. Za † babcię Ludwikę w r. śm., † męża Józefa, † krewnych, aby po trudach życia dostąpili radości bycia z Bogiem.

2. Za † rodziców Henryka i Helenę Lazik, † brata Jana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

02.04.2020 r. Czwartek - Dzień powszedni.

630 Za † męża Ludwika Pietrzyńskiego.

800 Za † rodziców Marię i Wilhelma, † syna Józefa, córkę Elżbietę, † starzyków, † z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1830 1. Za † matkę Marię w 20 r. śm., † ojca Józefa Janota, † braci Zygmunta i Konrada, † męża Erwina Skowronek, † jego rodziców i † z pokrewieństwa z obu stron.

2. W intencji Urszuli z okazji r. ur. z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. B. oraz opiekę MB.

03.04.2020 r. Piątek - Dzień powszedni.

630 Za † męża Ludwika Pietrzyńskiego.

800 1. Za † braci Ryszarda, Marka i Jana Siwak.

2. Za † brata Sławomira w 30 dzień po śm.

1830 1. Za † ojca Jana Polak w 22 r. śm. i za † z pokrewieństwa.

2. Za † męża Ryszarda Kuczak, † rodziców z obu stron, † siostrę Anielę, brata Jana i † z pokrewieństwa.

04.04.2020 r. Sobota -Dzień powszedni.

630 Za † męża Ludwika Pietrzyńskiego.

800 Błagalna do Boga Ojca o ochronę od epidemii.

1830 1. Za † rodziców Irenę i Józefa, † siostrę Grażynę Domka oraz † babcię Zofię Krumholc.

2. Za † rodziców Balbinę i Wojciecha Ziemba, † brata Adama, wujka Władysława, † chrzestnych, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

05.04.2020 - NIEDZIELA  PALMOWA.

600 Za † męża Ludwika Pietrzyńskiego.

730 Za † męża, ojca i dziadka, † jego rodziców, rodzeństwo Zygmunta Żuchowicz.

900 Do Opatrzności Bożej i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z rpośbą o Bł. B., zdrowie i opiekę MB w intencji Marii z okazji 80 r. ur.

1030 Za †  rodziców Teklę i Pawła, † rodziców Helenę i Michała, brata Jana, dziadków Kozubek i Termin, Jana i Klarę Kurzok, wszystkich † z rodziny oraz † Faresa i Rafaela.

1200 Suma: Dziękczynna z okazji  ur. Anny Wójcik z prośbą o bł. B., opiekę MB, silną wiarę, zdrowie. Światło Ducha Świętego w dokonywanych wyborach, a także o wszystkie potrzebne łaski.

1600 Za † brata Józefa Orzeł, † rodziców i † z rodziny.

1900 Za † ojca i dziadka Jerzego Merta w 30 dzień po śm., † mamę i babcię Władysławę Merta w 1 r. śm.